Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ....δεν υπάρχει καμία ευθεία,
δεν υπάρχεi χρόνος 
και 
κανένα τέλος...
no such thing as a straight line,
no ending,
no time...
 

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014