Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013


arvo part's thoughts on form, music, art, inspiration, oneself
(screenshots from the movie "and then came the evening and the morning")
in between photos from a journey back home.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου