Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012


portrait of Sylvia Von Harden' s hypothetical grand-daughter
(see Otto Dix' s portrait of journalist Sylvia Von Harden) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου